Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tháng 4/2022 đạt 51.757 tỷ đồng

Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tháng 4/2022 đạt 51.757 tỷ đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Bộ Tài chính, đến cuối tháng 4/2022, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 737.541 tỷ đồng, tăng 21,16% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 106.519 tỷ đồng và các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 631.022 tỷ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm trên thị trường trong tháng 4/2022 ước đạt 74.234 tỷ đồng, tăng 13,91% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 22.477 tỷ đồng, tăng 12,58%; bảo hiểm nhân thọ ước đạt 51.757 tỷ đồng, tăng 14,50% so với cùng kỳ năm 2021.


 Source : Tạp Chí Tài Chính

Xem thêm:

Đăng nhận xét