Các thể loại hình bảo hiểm hiện nay mà các bạn nên biết

Như đã biết, ở thời điểm sơ khai, chỉ có một loại bảo hiểm duy nhất là BH hàng hải. Nhưng cùng với sự phát triển của xã hội, các loại hình bảo hiểm cũng được thay đổi để thích nghi. Hiện nay, có rất nhiều loại hình bảo hiểm trên thị trường Thế giới và Việt Nam. Để quản lý chặt chẽ, người ta chia thành nhiều loại hình BH khác nhau. Theo đó, có các cách phân chia như ở bài viết dưới đây được tintucbaohiem.net trình bày.


Theo đối tượng được bảo hiểm


Theo tiêu chí này, các loại hình bảo hiểm được chia thành 3 loại chính:
Bảo hiểm con người


Là loại hình BH với đối tượng được bảo hiểm là con người. Cụ thể là tính mạng, sức khỏe, thân thể của người được bảo hiểm. Người ký kết hợp đồng bảo hiểm sẽ phải nộp phí bảo hiểm để thực hiện mong muốn. Nếu có rủi ro xảy ra làm ảnh hưởng tính mạng, sức khỏe của người được bảo hiểm thì họ hoặc một người thụ hưởng hợp pháp khác sẽ nhận được khoản tiền do bên bảo hiểm trả. Bảo hiểm con người có thể là bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm phi nhân thọ.
Bảo hiểm tài sản


Là loại hình bảo hiểm có đối tượng được bảo hiểm là các tài sản. Tài sản được bảo hiểm khi có mất mát, hư hại về vật chất. Khi có rủi ro theo hướng trên xảy ra, bên bảo hiểm phải có trách nhiệm bồi thường cho người mua bảo hiểm căn cứ vào mức độ thiệt hại thực tế và điều khoản hợp đồng cam kết.
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự


Là loại bảo hiểm phát sinh do ràng buộc của các quy định trong luật dân sự. Theo đó, người được bảo hiểm phải bồi thường bằng tiền cho người thứ 3 những thiệt hại gây ra do hành vi của mình hoặc do sự vận hành của tài sản thuộc sở hữu của chính mình. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự có thể là bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hoặc cũng có thể bảo hiểm trách nhiệm công cộng.


Các thể loại hình bảo hiểm hiện nay mà các bạn nên biết
Các thể loại hình bảo hiểm hiện nay mà các bạn nên biết
Phân loại theo phương thức quản lý


Theo phương thức quản lý, các loại hình bảo hiểm được chia thành 2 loại sau đây:
Bảo hiểm tự nguyện


Là loại hình bảo hiểm được xác lập dựa trên sự tự nguyện của người tham gia. Đây là tính chất quan trọng và vốn có của bảo hiểm thương mại. Nó có vai trò như một dịch vụ phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt con người.
Bảo hiểm bắt buộc


Là loại hình bảo hiểm được hình thành trên cơ sở luật định. Nhằm bảo vệ lợi ích của các nạn nhân trong những rủi ro có thể gặp phải. Nó còn có ý nghĩa bảo vệ lợi ích toàn bộ nền kinh tế, xã hội. Các rủi ro có thể ảnh hưởng tới con người hay tài chính gắn liền với trách nhiệm dân sự nghề nghiệp là đối tượng của loại hình bảo hiểm này.Sự bắt buộc chỉ có ý nghĩa trên việc bắt buộc mua. Ngoài ra, chọn mua tại đơn vị bảo hiểm nào thì không bắt buộc. Ví dụ về bảo hiểm bắt buộc là bảo hiểm trách nhiệm dân sự với chủ xe máy, ô tô. Bảo hiểm cháy nổ với nhà xưởng cũng là một loại bảo hiểm bắt buộc.
Phân loại loại hình bảo hiểm theo mục đích hoạt động


Với cách phân loại này, các loại hình BH được chia thành 2 loại:
Bảo hiểm xã hội


Là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. (Theo luật BHXH)
Bảo hiểm thương mại


Đây là các hoạt động bảo hiểm của các tổ chức nhằm mục tiêu sinh lợi. Trên thực tế, các công ty bảo hiểm cũng là các đơn vị kinh doanh và đặt yếu tố lợi nhuận lên trên. Về bản chất, họ “mua lại” các rủi ro của từng cá nhân. Tỷ lệ rủi ro trên cộng đồng thường nhỏ hơn tỷ lệ rủi ro của mỗi cá thể. Vì thế, bảo hiểm thương mại có những sự tính toán vừa đủ để luôn có lãi.


Các thể loại hình bảo hiểm hiện nay mà các bạn nên biết
Các thể loại hình bảo hiểm hiện nay mà các bạn nên biết
Các loại hình bảo hiểm theo kỹ thuật bảo hiểm


Theo cách này, có 2 loại hình bảo hiểm chính, được phân loại dựa trên kỹ thuật phân bổ và tồn tích vốn.
Bảo hiểm nhân thọ


Là các loại bảo hiểm đảm bảo cho các rủi ro có tính chất thay đổi rõ rệt theo thời gian và đối tượng. Loại hình BH này thường gắn liền với tuổi thọ con người (nhân thọ) và thường kéo dài (từ 10-20 năm hoặc thậm chí lâu hơn).
Bảo hiểm phi nhân thọ


Là loại bảo hiểm cho các rủi ro có tính chất ổn định (một cách tương đối) theo thời gian. Loại hình bảo hiểm này thường độc lập với tuổi thọ con người (phi nhân thọ) và thường có thời gian ngắn hạn (1 năm)

1 Comments

  1. Mysuru Casino - The HERZAMMAN
    Mysuru Casino gri-go.com - The Home of the Best of the Slots! Visit us to Play titanium ring the best 오래된 토토 사이트 slots and enjoy 바카라 the best table games in our casino. Visit us

    ReplyDelete
Previous Post Next Post