Bảo hiểm Ngũ Phúc Ưu Việt – Bảo hiểm sức khỏe PVI

PVI – bảo hiểm dầu khí là một trong những đơn vị đi đầu của ngành bảo hiểm. Nói riêng về bảo hiểm con người, PVI được đánh giá là đơn vị có nhiều gói đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng. PVI cũng thường xuyên hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. Họ luôn có được chỗ đứng trong hệ thống bảo hiểm Việt Nam. Trong khuôn khổ bài viết này, Tintucbaohiem.net sẽ review gói Ngũ Phúc Ưu Việt – một gói bảo hiểm sức khỏe của PVI.
Thông tin về sản phẩm bảo hiểm Ngũ Phúc ưu việt


Ngũ Phúc Ưu Việt là sản phẩm PVI hợp tác với Asahi Life (Nhật Bản) và BellSystem24_Hoa Sao. Đây là gói bảo hiểm sức khỏe được đánh giá rất cao.
Đối tượng được quyền tham gia


Mọi công dân Việt Nam, hoặc người nước ngoài đang sinh sống làm việc ở Việt Nam đều được quyền tham gia Ngũ Phúc Ưu Việt. Độ tuổi tham gia từ 1 đến 55 tuổi. Trong đó, mọi người có thể tái tục đến 65 tuổi.
Các đối tượng sau đây không được tham gia:

  • Những người có tiền sử (hoặc đang) điều trị tâm thần, bệnh phong, ung thư.

  • Người có thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên

  • Người đang điều trị bệnh, thương tậtCác quyền lợi khi tham gia

  • Quyền lợi bảo hiểm chính: Điều trị nội trú

  • Quyền lợi bảo hiểm mở rộng: Chi phí y tế khi điều trị ung thư (áp dụng cùng quyền lợi chính)

  • Quyền lợi bảo hiểm lựa chọn: Bảo hiểm khi bị chẩn đoán ung thư (áp dụng khi đã tham gia cả 2 quyền lợi trên)Thời gian chờ

  • Như mọi sản phẩm bảo hiểm sức khỏe khác, NPUV áp dụng mức thời gian chờ như sau:

  • Với bệnh có sẵn: 1 năm (365 ngày)

  • Với bệnh Ung thư và khi có chẩn đoán ung thư: đồng hạng 90 ngàyDanh sách bệnh viện liên kết


Xem thêm tại đây
Biểu phí bảo hiểm Ngũ Phúc ưu việt


Post a Comment

Previous Post Next Post